Sluit de Brand-opstalpolis nog aan bij de actualiteit?

In een wereld waar materiaal- en bouwkosten de pan uitreizen, bijna dagelijks nieuwe regelgeving wordt ingevoerd en de wens tot verduurzaming toeneemt, komen steeds meer verzekerden bij schade in de problemen met hun afgesloten opstalverzekering. Onze collega’s Arno de Jong en Jack de Klerk gaan in deze podcast dieper in op onze brandbrief over problemen in de toepassing van huidige opstalpolissen in de schadepraktijk. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bespreken zij nieuwe regelgeving, welke oplossingen er voorliggen en wat daarvan de gevolgen zijn. Luister en bekijk de podcast hier.


Back to Blog
Back to top