Linked In Nye regler om dokumentation af klimapåvirkning stiller krav til forsikringsbranchen - Sedgwick

Nye regler om dokumentation af klimapåvirkning stiller krav til forsikringsbranchen

1. januar trådte nye krav om beregning og dokumentation af klimapåvirkningen for nybyggeri i kraft. Reglerne, som er en del af bygningsreglementet, har også betydning for forsikringsbranchen, når skader skal udbedres, men ikke alle selskaber er opmærksomme på ændringerne, erfarer Danmarks største skadebehandler Sedgwick Danmark.

Ny virkelighed i byggebranchen

Da vi trådte ind i det nye år, trådte vi også ind i en ny virkelighed i byggebranchen. For første gang stilles der krav til, at nye bygningers klimapåvirkning skal beregnes og dokumenteres jf. bygningsreglementet. Disse beregninger skal foretages på al nybyg ved at udarbejde en livscyklusvurdering (LCA).


En ’Life Cycle Assessment’ (LCA) dokumenterer en bygnings klimapåvirkning i hele bygningens levetid. Dvs. helt fra udvindingen af materialer brugt i byggeriet over driften, til afskaffelse og genanvendelse, når bygningen ikke længere kan bruges. Foto: Bygningsreglementet.dk

En stor opgave der skal løftes

Mens LCA er et mere kendt begreb i byggebranchen, har det langt mindre fokus i forsikringsbranchen.

”LCA-beregninger er omfattende og komplekse beregninger, som stiller krav til bygherre på en helt ny måde. Det er en enormt stor opgave, der skal løftes, og som ikke alle kan løse. Derfor er det også vigtigt, at vi som forsikringsbranche har fokus på dette og kender både krav og grænseværdier, så vi kan sikre at reglerne overholdes, når bygninger skal genopbygges efter større skader.” Siger Lone Ryberg, som er Kommerciel direktør for Property i skadebehandlerfirmaet Sedgwick Danmark. Ifølge Lone, har de brugt efteråret på at forberede sig på de nye regler ved at uddanne 4 medarbejdere i at udføre de lovpligtige LCA-beregninger.

En mulighed for at tænke mere bæredygtigt i skadebehandlingen

De nye krav omfatter kun en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus ved bygninger over 1000m2, men over de næste år sænkes grænseværdierne for alle byggerier. Derfor er LCA-beregningerne et vigtigt værktøj i den grønne omstilling. Ifølge Lone Ryberg giver det nye muligheder for forsikringsselskaberne for at gøre udbedringen mere bæredygtig allerede i dag:

”Med LCA-beregningerne kan både forsikringsselskaberne og kunderne nu se, sort på hvidt, hvor bæredygtig den enkelte genopbygning er. Det er en dokumentation som vi i høj grad har manglet, og som fremadrettet gør det muligt at stille krav til et bæredygtigt byggeri i forbindelse med en skade.” Siger Lone Ryberg.

EU's taksonomi stiller også krav

Ifølge Lone, er LCA-beregninger kun starten og at der kun vil komme flere krav i fremtiden, hvor data vil spille en afgørende rolle.

”Alle større virksomheder skal i dag dokumentere, hvordan de bidrager til EU's taksonomi. Det kræver at man har styr på sin dokumentation. Og kravene vil kun blive skærpet over de næste år. Hos Sedgwick Danmark har vi valgt at gå forrest i dette arbejde, fordi vi, som underleverandør til forsikringsbranchen, kan bidrage til en mere bæredygtig udbedring af skaderne”. Afslutter Lone Ryberg.

Hvis I har brug for hjælp til at udføre de lovpligtige LCA beregninger, har vi fire medarbejdere klar, som har brugt efteråret på at uddanne sig i at foretage LCA beregninger: Kasper Peder Norus (kno@leifhansenbyg.dk); Ülkü Er (uer@slhdk.dk); Jennine Anena Nze (jnz@leifhansenbyg.dk); og Daniel Eskerod (des@slhdk.dk).

Back to Blog
Back to top