Linked In Frosten er tilbake - slik unngår du frostskader - Sedgwick

Kulden er tilbake - slik unngår du frostskader

Les den engelske versjonen.

Da er kulden tilbake og strømprisene er på vei opp, igjen, dessverre..

En kald vinter og økte strømpriser, kan føre til at mange skrur ned varmen i hus og hytter, og at rørene fryser.Dette har vært mest vanlig blant hytteeiere, men i kuldeperioder kan dette også føre til frosne rør utvendig og i kalde rom i norske byer. For flere kan konsekvensene bli store og dyre vannskader.

Ved for lite varme i et rom, og kanskje en kald trekk, kan rørene fryse og eventuelt sprekke. Husk derfor å alltid ha på litt varme i de rom som ikke like ofte er i bruk, og følg med på rør og rørledninger. En liten innsats her, kan begrense store skader. Forsikringen din krever også at du følger med og begrenser skade der du kan.

Hytter:

Har dere tilsyn med hytta? Er det noen innom og sjekker gjennom vinteren, og har dere satt på litt varme? Vann utvider seg med kulde, og kan forårsake at rørene sprekker og at vannet da finner alternative veier.

Hus:

Dette gjelder også i hus. Manglende ettersyn og vedlikehold av rør, eller vannrør som er modne for utskifting, kan føre til store vannskader. Dette gjelder også kloakkrør eller annet. Gamle rør er et lite varseltegn, og bør sjekkes for tidens tann. Sjekk tilstanden før rørene sprekker og vannspruten står. Dette trenger heller ikke å bunne i frost.

Forsikringens sikkerhetsforskrifter henviser til vedlikehold og hvilke tiltak som skal gjøres og eventuelle konsekvenser med forhøyet egenandel eller avkortning på erstatning.

Tips:

Ha på litt varme i alle rom der det er vannrør.

Hold varmen på minimum 10 plussgrader i rom med rør.

Pass på å unngå kald trekk i rom der det er rør.

Ha godt med isolasjon rundt rør i krypkjeller, rør i yttervegg og også gulv/tak.

Pass på å tappe rørene fullstendig.

Steng hovedstoppekranen når du forlater hytta, og eventuelt huset.

Tining av utvendige rør:

Sjekk om forsikringen din dekker tining av utvendig rør, og om dette gjelder standardvilkår eller ved utvidet dekning. De fleste selskapene har en beløpsgrense på tining, eks kr. 50.000,-. Utgangspunktet her er tining av rør.

Kontakt alltid forsikringsselskapet ditt for råd og bistand.

Back to Blog
Back to top