ขับเคลื่อนเพื่อเติบโตในปี 2021

ในที่สุดช่วงเวลาที่ยากลําบากก็นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเน้นถึงการปรับตัวของเรา กระตุ้นให้เกิดการพลิกฟื้นธุรกิจและส่งเสริมความก้าวหน้า แม้ว่าปี 2021 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่เราก็มั่นใจว่าจะนํามาซึ่งโอกาสที่ไม่คาดคิดสําหรับการเติบโตและวิธีการใหม่ในการทําธุรกิจ ตั้งแต่พื้นที่ทํางานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ไปจนถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจใหม่ทั้งหมด

ตลอดทั้งปี เราคาดหวังที่จะเห็นลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ และเราอยากให้คุณทราบว่า เราอยู่เคียงข้างคุณ สนับสนุนธุรกิจของคุณ และดูแลพนักงานและลูกค้าของคุณ เรายังคงให้การสนับสนุนคุณและองค์กรของคุณอย่างดีที่สุดเป็นความสําคัญเร่งด่วนอันดับหนึ่งของเรา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพนักงานให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ การบรรเทาและลดความเสี่ยงและการสูญเสีย รวมทั้งการปกป้องและยกระดับธุรกิจและแบรนด์ของคุณ

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จท่ามกลางผลพวงจากอุปสรรคส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการพยายามคงไว้ซึ่งธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่มาจากการปรับตัว ปรับเปลี่ยน มีความว่องไวและกระตือรือร้นที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราเปลี่ยนจาก “ดำเนินการอย่างไรตอนนี้” เป็น “ดำเนินการอย่างไรต่อไป” ผู้นําทางความคิดของ Sedgwick กำลังเดินหน้าพยายามทดลองงานและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และประสบการณ์ที่เรามีมากว่า 50 ปี Sedgwick มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่คุณสามารถปรึกษา พึ่งพาและไว้วางใจเพื่อให้องค์กรของคุณมีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับบริษัทของคุณที่จะเติบโตในปี 2021

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จท่ามกลางผลพวงจากอุปสรรคส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการพยายามคงไว้ซึ่งธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่มาจากการปรับตัว ปรับเปลี่ยน มีความว่องไวและกระตือรือร้นที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

News + media
Back to top