Expedia informatie

Expedia - Garantieregeling

Expedia Claimformulier
Expedia Guarantee Plan
Expedia Garantiereregeling

Wat doet Sedgwick TPA?

Sedgwick TPA is specialist op het gebied van claimsmanagement en regres services. Dat betekent dat wij voor een variëteit aan opdrachtgevers schades van uiteenlopende aard behandelen, bijvoorbeeld autoschades, reisschades, et cetera. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en verzorgen het hele traject, van melding tot betaling.

Sedgwick TPA en Expedia

Een organisator is wettelijk verplicht maatregelen te nemen die nodig zijn om te verzekeren dat er, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger in geval van een pakketreis of gekoppeld reisarrangement niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen voor passende maatregelen. Bijvoorbeeld door (evenredige) terugbetaling van de reissom. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen en de uitvoering van de pakketreis wordt beïnvloed door financieel
onvermogen van de organisator, dient de organisator, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval zorg te dragen voor de terugreis. Dit is geregeld in artikel 7:513a en 7:513b BW.

Expedia heeft, om aan deze verplichting te kunnen voldoen, Sedgwick TPA ingeschakeld als uitvoerende partij. In geval van financieel onvermogen aan de zijde van Expedia zal Sedgwick TPA zorgdragen voor het afhandelen van de daaruit voortvloeiende claims. 

In de garantieregeling van Expedia kunt u vinden welke claims voor vergoeding in aanmerking komen. De garantieregeling (Expedia Guarentee Plan) kunt u terugvinden op onze site. 

Mocht een van de situaties uit de garantieregeling zich voordoen, dan kunt een claim indienen middels het Expedia claimformulier op onze website.

Back to Home
Back to top