Sedgwick i Sverige

Du kan räkna med Sedgwick i hela världen!

Sedgwick länkar samman global kapacitet med lokal kunskap och expertis för att kunna erbjuda högteknologiska, förmånliga och integrerade affärslösningar såväl lokalt i Sverige som runt om i världen.

Sedgwick har varit verksamma i Sverige i 25 år. Vi har över 40 experter placerade på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar med både egendoms-, ansvars- och personskador inom såväl företags-, industri-, kommun-, fastighets- och konsumentområdet. Genom vårt välutvecklade skadehanteringssytem kan vi erbjuda administration av stora volymer av skador – från registrering till betalning och arkivering – inom alla förekommande affärsområden.

Skaderegleringstjänster

View all global insights

Skaderegleringstjänster

Hitta en expert

Back to Home
Back to top