Linked In Sedgwick i Sverige - Sedgwick
Latest Coronavirus updates from Sedgwick Back to business solutions

Sedgwick i Sverige

Räkna med Sedgwick i hela världen.

Sedgwick länkar samman global kapacitet med lokal kunskap och expertis för att kunna erbjuda högteknologiska, förmånliga och integrerade affärslösningar såväl lokalt i Sverige som runt om i världen.

Översikt

Sedgwick har varit verksamma i Sverige i 25 år. Vi har över 40 experter som betjänar våra två kontor i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar med både egendoms-, ansvars- och personskador inom såväl företags-, industri-, kommun-, fastighets- och konsumentområdet.

Skadeadministration av samtliga förekommande försäkringsbranscher från egendom till person och privat sjukvård kan hanteras inom bolaget i det väl utvecklade skadehanteringssystemet som är specialiserat för hantering av stora volymer av skador från registrering till betalning och arkivering.

Huvudkontor

Kontaktpersoner

VD – Anders Dahlström | +46 72 729 55 80

Vice VD & Kundrelationer – Claes Frick |+46 70 675 80 90

Egendomsskador – Claes Frick |+46 70 675 80 90

Ansvarsskador – Alexandra Lindholm | +46 70 956 11 07

Sjuk- & Olycksfallsskador – Agneta Grapne |+46 72 729 59 25