Linked In Klagomålshantering - Sedgwick
Latest Coronavirus updates from Sedgwick Back to business solutions

Klagomålshantering

Vi på Sedgwick Sverige värdesätter dina synpunkter. Ofta kan rena missförstånd leda till att man har frågetecken kring ett ärende, kontakta då i första hand din handläggare. Om du ändå vill anmäla ett klagomål kan du skicka e-post till klagomålsansvarig på adress complaints@se.sedgwick.com eller ringa oss på 08-98 33 60

Back to Home
Back to top