Linked In Klagomålshantering - Sedgwick

Klagomålshantering

Vi på Sedgwick Sverige värdesätter dina synpunkter. Ofta kan rena missförstånd leda till att man har frågetecken kring ett ärende, kontakta då i första hand din handläggare. Om du ändå vill anmäla ett klagomål kan du skicka e-post till klagomålsansvarig på adress complaints@se.sedgwick.com eller ringa oss på 08-98 33 60

Back to Home
Back to top