2022 Logo

Når vi ser og responderer på problemene som mennesker, eiendom, merkevarer og ytelse står overfor, vil vi fortsette å tenke nytt, dele strategier og levere løsninger for å møte hver utfordring.

Ta en nærmere titt nedenfor eller last ned hele View 22-listen Down arrow
Microsoft Teams Image 58

Mennesker

01

Styrke og støtte talenter på tross av utfordringer i arbeidsstyrken

02

Nytenkning omkring fordeler som en del av en bredere rekrutterings- og lojalitetsstrategi

03

Vår innstilling i overgangen fra pandemi til endemi

04

Prioritere globale ulykkes- og helseprogrammer

05

Støtte fysisk, psykisk og økonomisk velvære

06

Forstå legemiddeltrender

Microsoft Teams Image 66

Piendom

07

Håndtere uforutsigbarhet i markedet

08

Absorbere effekten av driftsavbrudd

09

Takle ekstremværhendelser

10

Kultivere personlig service

11

Ta i bruk menneskesentrerte teknologistøttede tilnærminger for fjernadministrasjon av krav

12

Dempe effekten av geopolitiske spenninger

Microsoft Teams Image 63

Merkevarer

13

Redefinere prinsipper for miljømessige og sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG)

14

Forutse ansvarstrender

15

Beskytte virksomheten og merkevaren din

16

Verne personvernet og personopplysninger

Microsoft Teams Image 62

Ytelse

17

Opprettholde forretningskontinuitet til tross for forsyningskjederisiko

18

Tilpasse seg nye arbeidsmodeller under stadig utvikling

19

Forvandle fremtiden ved bruk av data og teknologi

20

Forbedre forbrukeropplevelsen

21

Overholde nye og endrende forskrifter

22

Bygge videre på verdien av samarbeid

Selv når vi aktivt utvikler oss videre, kan du stole på at vi fortsatt vil være trofaste mot vår egen identitet: Verdiene våre, vår forpliktelse til å bry oss og vårt løfte om å ta vare på mennesker står – og vil alltid stå – helt sentralt i alt vi gjør.

Les mer om vårt tankeledelse om disse emnene:

Registrer deg for å få mer fra Sedgwick.

Tankeledelse • Regelverksoppdateringer • Nye løsninger • Beste praksis