Transportdiefstal aanpakken in Frankrijk

1 december 2023

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Na een aantal moeilijke jaren beginnen veel van de logistieke problemen die de wereldwijde toeleveringsketens hebben beïnvloed zich te stabiliseren. Ladingdiefstal blijft echter een punt van zorg. Met de aanhoudende inflatie en andere economische druk vereist dit fenomeen een mobilisatie van alle partijen die betrokken zijn bij het transport van goederen.

Zelfs als de overgrote meerderheid van de zendingen zonder problemen verloopt, blijven verschillende schakels in de keten blootgesteld aan het risico op diefstal. Een groot aantal gerapporteerde misdrijven vindt plaats tijdens of na het transport. Veiligheid, kwaadwillendheid en diefstal (inclusief diefstal door bedrog) worden top of mind. Er worden voldoende afschrikmiddelen ingezet, waaronder een betere beveiliging van magazijnen en opslaglocaties door middel van menselijke en technische middelen (videobewaking/bewaking op afstand), evenals veiligheidscertificaten voor locaties en magazijnen.

Diefstal

Vandaag de dag vormen twee soorten diefstal met zeer verschillende kenmerken nog steeds een uitdaging:

  • Gelegenheidsdiefstal: Over het algemeen niet-geavanceerde misdrijven en misdrijven van minder waarde, zoals goederen in voertuigen met weinig of geen beveiligingsmiddelen die op onbeveiligde parkeerplaatsen worden geparkeerd. De toename van online winkelen en het daaruit voortvloeiende vervoer van goederen, evenals de opeenhoping van goederen op spoorwegemplacementen en in inschepingshavens zodra zich een incident voordoet, zijn twee factoren die dit type diefstal de afgelopen jaren hebben verveelvoudigd.
  • Georganiseerde misdaad: Gerichte goederen, meer geraffineerde en geplande misdrijven waarvoor vaak de medewerking nodig is van een persoon met voorkennis over de doorvoerroute. Daders doen veel moeite om waardevolle ladingen te identificeren, zoals elektronica en farmaceutische producten, vervalsen licenties en verzenddocumenten, creëren valse vrachtwagenlijnen en andere bedrieglijke constructies om de goederen te stelen.

De realiteit ter plaatse

Ondanks de ingevoerde procedures blijft landtransport een gebied dat onderhevig is aan gevaren. Er kunnen bijvoorbeeld opstoppingen ontstaan in de haven bij een havenstaking, of een chauffeur kan de limiet van zijn toegestane rijtijd bereiken. De verplichting om het voertuig op de weg te parkeren is moeilijk te beheren omdat er in Frankrijk maar heel weinig beveiligde parkeerterreinen zijn.

Er is een kaart waarop te zien is welke landen meer door criminaliteit worden getroffen dan andere, maar niemand wordt gespaard. Als er veranderd lood wordt gevonden op een container die van Frankrijk naar de Verenigde Staten wordt vervoerd, dienen veel mensen geen klacht in omdat ze niet zeker weten waar het is gebeurd. Deze overtredingen worden daarom niet gemeld. Om een recent voorbeeld te geven, laten we eens kijken naar de 300 pakjes die verdwenen uit een container die via Antwerpen uit India kwam. Wie moet een klacht indienen? De verzender is van mening dat het niet onder zijn jurisdictie valt. Bij aankomst in Frankrijk is het onmogelijk om te weten waar de vlucht plaatsvond, vooral op het moment van de tussenlanding.

Vaak wordt opgemerkt dat er een gebrek aan coördinatie is tussen de verschillende betrokken partijen. Toch kan alleen een gezamenlijke aanpak preventieve maatregelen nemen en de risico's beperken.

Kosten van incidenten 

Veiligheid is altijd een prioriteit, maar daar hangt een prijskaartje aan en niet alle verladers zijn bereid om dat te accepteren. De kosten van diefstal zijn echter vaak duurder dan het nemen van preventieve maatregelen.

Of de goederen nu gestolen worden uit een schip, trein, vrachtwagen of magazijn, verlies van goederen tijdens het transport wordt over het algemeen gedekt door marine verzekeringspolissen. Aan al deze situaties hangt een prijskaartje. Wanneer bijvoorbeeld een container is geopend, wordt de levering met enkele dagen vertraagd. Het eigen risico kan variëren van 15.000 tot 20.000 euro per schadegeval en dit kan oplopen tot aanzienlijke bedragen.

Vervoerders doen een beroep op de experts om hen te helpen de aansprakelijkheid vast te stellen op het moment van de diefstal (als het onderzoek uitwijst dat de nalatigheid van een van de expediteurs, vervoerders of logistieke onderaannemers heeft geleid tot de diefstal, dan moeten zij de verantwoordelijkheid nemen voor het verlies), maar ook om de gestolen goederen terug te krijgen en het risico op toekomstige verliezen te verminderen.

Bescherming van belangen

Een van de te overwegen acties om kwaadwillige handelingen tegen te gaan, is beveiligingsprofessionals te vragen een risicoanalyse uit te voeren voorafgaand aan het vervoer van goederen. De klant kan een bestek opstellen, dat het onderwerp is van een studie, en niet alleen een prijsofferte van de laagst getekende. Het opstellen van deze aanbeveling is vooral relevant wanneer de waarde van de goederen of de afstand/bestemming gevoelig liggen. Door een gesprek aan te gaan over hoe transport kan worden georganiseerd, delen klant en vervoerder een gemeenschappelijke visie op risico's. Problematische kwesties moeten gezamenlijk worden besproken en gevalideerd. Voor de klant wordt het dan acceptabeler om te betalen voor de service, die ook overeenkomt met een adviesdienst. 

Zoals we al hebben gezien, is het essentieel om alle feiten/observaties te rapporteren, zelfs als ze niet aan de verzekeraars worden gerapporteerd, en om die bevindingen door te geven aan de autoriteiten (relaties tussen bepaalde feiten) om hen meer middelen te geven om te handelen.

Bij verzekeraars zou nadenken over de hoogte van het eigen risico dat mensen momenteel niet aanmoedigt om een klacht in te dienen een eerste punt van overweging zijn, net als collectief optreden op het gebied van preventie. Het beveiligen van goederen kan kosten met zich meebrengen die de klant niet altijd bereid is te accepteren. De vervoerder kan niet voor alles zorgen. Een incentive in de vorm van een bonus zou de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld voertuigen kunnen stimuleren. Veiligheid is een zaak van iedereen en bewustwording is essentieel. Het begint met het ontwikkelen van eenvoudige best practices en een cultuur van veiligheid. 

De sector moet omgaan met nieuwe risico's, zoals cyber, die een reële impact kunnen hebben op de transportsector, maar we kunnen de fundamentele risico's niet verwerpen. In het geval van een incident kan ieders reputatie op het spel staan en in het geval van een rechtszaak kan de rechter minder mild zijn voor een bedrijf dat alle capaciteiten heeft om op te treden. We moeten gezamenlijke initiatieven nemen om deze risico's te beperken en de kosten voor het bedrijf te beperken.

Tags: cargo, Vervoerder, criminaliteit, cyber, Europa, Frankrijk, Verzekeraars, internationaal, marinemarine en transport, Preventie, Eigendom, Reputatierisico, Eigendom herstellen, Veiligheid, scheepvaart, schepen, transport