marine aansprakelijkheidsrisico's voor zijn

29 maart 2023

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Wanneer goederen en machines aan de ene kant van de wereld worden geproduceerd en naar een andere kant worden verscheept, ontstaan er uitdagingen.

Na een schadegeval zijn er documenten die moeten worden nagekeken, transportvoorschriften die moeten worden nageleefd en aansprakelijkheidskwesties die aan het licht moeten worden gebracht. Of een bedrijf nu bederfelijke goederen van Peru naar Nederland of staal door heel Europa verscheept, er zijn wetten en nalevingsvereisten om rekening mee te houden. De toeleveringsketen is nog niet volledig hersteld van jaren van fabriekssluitingen, grensrestricties en overvolle havens - waardoor het een nog grotere uitdaging is om na een schade gewoon door te gaan met de normale gang van zaken en aansprakelijkheid vast te stellen.

Waardevolle en kwetsbare ladingen

Stel je voor dat een bedrijf te maken heeft met bijzonder waardevolle en/of kwetsbare ladingen. Tijdens het transport van deze goederen zijn er verschillende contactpunten die vaak een tweede set ogen vereisen voordat mogelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. Namens klanten beoordelen we vaak het afhandelingsproces van deze goederen om de staat ervan te inspecteren en de sjor-/beveiligingsmaatregelen en de daaropvolgende laad-/losmethoden te controleren. Door een rol te spelen in de toeleveringsketen is de staat van de goederen duidelijk voordat er enig potentieel risico of overdracht van verantwoordelijkheid plaatsvindt.

Op verschillende touchpoints zijn immers verschillende afhandelaars met verschillende afspraken aan de gang. Bevestigen dat alle goederen in orde zijn voordat ze worden overgedragen aan de volgende partij in de keten kan een aanzienlijk verschil maken tijdens een mogelijke claim in de toekomst - en tijd en geld besparen. Het beoordelen van de conditie in verschillende havens voor, tijdens en na het verschepen is de sleutel tot het identificeren van eventuele verliezen of schade.

Bulkgoederen

De rol die we op dit punt van de toeleveringsketen hebben is uniek, omdat gewoonlijk alleen laad- of losonderzoeken worden uitgevoerd. Neem het voorbeeld van gangbare praktijken met bulkgoederen. Bij Sedgwick beschikken we over de expertise om onderzoeken uit te voeren in verschillende stadia van de toeleveringsketen, evenals voor zeer uiteenlopende ladingen zoals breakbulk goederen, containers en luchtvracht. Ons uitgebreide netwerk staat op elk moment klaar om naar terminals te komen en deel te nemen aan elke gevraagde overdrachtsfase. Als goederen beschadigd zijn wanneer ze aankomen, beoordelen onze ervaren collega's de schade snel ter plaatse en helpen ze bij het beperken van de schade. Om het exacte verlies te berekenen, is het cruciaal dat ons team begrijpt hoe de goederen worden verwerkt, wat de staat van de goederen na productie is, wat het beoogde eindproduct is en waar het op de markt wordt gebracht.

Documentatie en bewustzijn

Ons team is niet alleen ter plekke aanwezig om de toestand van de goederen te beoordelen, maar kan ook de informatie- en documentenstroom onderzoeken. Op deze manier kunnen we mogelijke haperingen in de toeleveringsketen opsporen voordat ze de kans krijgen om uit te groeien tot vertragingen of andere ongemakken die kunnen leiden tot geldelijke verliezen. Bovendien willen we alle betrokken partijen bewust maken van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de manier waarop documentatie wordt opgesteld. In het onfortuinlijke geval van schade aan goederen kunnen effectieve oplossingen worden bemoeilijkt of belemmerd als de documentatie niet goed wordt ingevuld. Het maximaliseren van de kans op succesvol herstel van een financieel verlies is een belangrijk aandachtspunt bij het onderzoeken van de informatie- en documentatiestroom.

Onderzoeken uitvoeren

Ongeacht het type lading of de complexiteit van een marine aansprakelijkheidsclaim, moet er een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd. Veel scheepvaartovereenkomsten worden via e-mail of telefoon gesloten en de kans bestaat dat contractdetails over het hoofd worden gezien. Het controleren van alle documenten, overeenkomsten en voorschriften en het opstellen van een grondig rapport helpt bij het oplossen van claims. Naast het inladen van de goederen zorgt een partner die helpt bij het onderzoek voor een soepele werking van de toeleveringsketen die net zo gemakkelijk kan worden uitgevoerd in andere fasen van het transport, de opslag of de verwerking.

In een onvoorspelbare omgeving moeten bedrijven anticiperen op toekomstige uitdagingen en voorbereid zijn om vroegtijdig actie te ondernemen. Zorg ervoor dat uw organisatie een duidelijk plan heeft en een partner die ze kan vertrouwen voordat er verstoringen optreden in de toeleveringsketen. Of u nu ondersteuning nodig heeft bij het vaststellen van aansprakelijkheid tijdens transport, het volgen van het productieproces, het assisteren bij expeditieproblemen, het beoordelen van verpakkingsvereisten, het onderzoeken van diefstallen of het identificeren van problemen met bederfelijke goederen - het wereldwijde team van Sedgwick kan u ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of [email protected].

Tags: varen, lading, ladingclaim, claim, Claims, Onderzoek, Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsclaims, marinemarine en transport, Marine aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, eigendom, herstel, herstel van eigendom, scheepvaart, schepen, toeleveringsketen, verstoringen in de toeleveringsketen, onderzoek, expert, transport