Waterschade na een leidingbreuk

17 maart 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Steven Grutzmacher, algemeen aanpasser

Voor veel werknemers in de publieke sector - waaronder werknemers van scholen, gemeenten en nutsbedrijven - is het beheren van materiële schade slechts één verantwoordelijkheid van een veel bredere rol.

Stel je voor dat je net benoemd bent tot schooldirecteur. Als je op een maandagochtend het schoolgebouw binnenkomt, zie je stilstaand water in twee klaslokalen, het muzieklokaal en het computerlokaal - met aanzienlijke schade aan het plafond. Het duurt niet lang voordat je merkt dat persoonlijke computerstations, bandinstrumenten, schoolboeken en meubilair aanzienlijke waterschade hebben opgelopen.

Bij nadere inspectie blijkt dat ergens in het weekend waterleidingen zijn gesprongen, waardoor ruimtes onbruikbaar zijn geworden en waardevolle bezittingen beschadigd of vernietigd zijn. Het kan een uitdaging zijn om de oorzaak van het verlies vast te stellen, de omvang van de schade te bepalen en met aannemers samen te werken om ervoor te zorgen dat reparaties en herstel tijdig worden uitgevoerd in overeenstemming met de verzekeringspolis. Dat is waar Sedgwick om de hoek komt kijken.

Het onmiddellijke risico beperken

Bij het ontdekken van materiële schade - of die nu het gevolg is van een gesprongen waterleiding, brand of een gebeurtenis die met het weer te maken heeft - is de eerste stap om het risico aan te pakken en verdere schade te beperken. In veel gevallen houdt dit in dat een saneringsbedrijf wordt gebeld om de situatie onmiddellijk aan te pakken. In ons schoolvoorbeeld pakt het saneringsteam de gebroken waterleiding aan, verwijdert het water en begint met het droogproces.

Rapporteer het verlies

Zodra er stappen zijn ondernomen om het onmiddellijke risico te stoppen of te beperken, is het van het grootste belang om het verlies zo snel mogelijk te melden. Dit houdt meestal in dat je het polisblad en het dekkingsmemorandum moet verstrekken. Dit zorgt ervoor dat ons schade-expertiseteam snel ter plaatse kan zijn en kan beginnen met het onderzoek om de oorsprong van het verlies en de omvang en reikwijdte van de schade vast te stellen. In veel gevallen zijn versleten waterleidingen of nieuw geïnstalleerde waterleidingen de oorzaak van de schade. In het laatste geval controleert ons team op tekenen van een constructiefout.

Verdere schade beperken

Het is essentieel dat de sanering op de juiste manier verloopt en dat het juiste aantal stofzuigers, ventilatoren en andere apparatuur wordt gebruikt. Inhoud die kan worden gered, wordt gescheiden van de beschadigde apparatuur die als total loss wordt beschouwd. Gelukkig zijn er bedrijven die zich richten op het herstellen van waardevolle kunstwerken, het terughalen van papieren bestanden en documenten en andere gespecialiseerde behoeften. Tijd is cruciaal bij dergelijke herstelpogingen om verdere schade tot een minimum te beperken.

Volgende stappen bepalen

Het verlies kan worden veroorzaakt door een derde partij, waardoor subrogatie mogelijk wordt. Dit kan het gevolg zijn van een gebrekkige constructie, zoals de onjuiste installatie van een gootsteen, toilet of dak. Ook hier is goed onderzoek en documentatie voordat reparaties worden uitgevoerd essentieel. Testen op elementen zoals asbest, lood of schimmel is nodig voordat de reconstructiefase begint. Houd er rekening mee dat verschillende rechtsgebieden verschillende eisen en verjaringstermijnen hebben.

Zodra aan de testvereisten is voldaan en een aannemer is geselecteerd, begint de wederopbouw- en reparatiefase. Het belangrijkste doel is om de activiteiten zo snel mogelijk te herstellen en weer normaal te laten verlopen. Dit onderstreept nogmaals het belang van tijdige schaderapportage. Hoe sneller alle partijen op de hoogte worden gesteld, hoe sneller het herstel en de reparaties kunnen beginnen.

Voor organisaties die te maken hebben met personeelsverloop, is het belangrijk om iemand aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer van materiële schade en die een melding doet in het geval van een verlies. Hoewel het beheren van materiële schade slechts één facet van de verantwoordelijkheid van een individu is, kan het een aanzienlijke impact hebben op het algehele vermogen van de organisatie om te functioneren en te presteren. Bij Sedgwick is ons property team gespecialiseerd in dit soort schadesituaties en staat klaar om de expertise en ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Bezoek voor meer informatie onze website of neem contact met mij op via [email protected].

Tags: Dekking, Schade, Inspectie, Schaderegeling, Risicobeperking, Eigendom, Eigendom claims, Eigendom schade, Eigendom verlies, Openbare entiteiten, reparatie, subrogatie, Zicht op eigendom, waterschade, waterleiding