Kosten van claims voor het terugroepen van producten: Bestaat er een echte norm?

15 augustus 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Jillian Pancott, senior manager, forensische adviesdiensten, Australië

Het terugroepen van producten heeft elk jaar gevolgen voor duizenden bedrijven en brengt mensen en merken in gevaar. De gevolgen voor de reputatie, het marktaandeel en het bedrijfsresultaat van een bedrijf kunnen verwoestend zijn. Hoewel de oorzaak van terugroepacties sterk kan variëren - van salmonellagevallen tot problemen met de kwaliteitscontrole - is er één gemeenschappelijk punt van zorg: de complexiteit van het beoordelen van de financiële componenten van een verlies.

Financiële elementen

De kosten die gepaard gaan met het van de markt halen van een product kunnen snel oplopen na een terugroepactie - van arbeidskosten tot kosten voor verzending, verwerking en afvalverwijdering. En dan hebben we het nog niet eens over de productiekosten en de tijd die nodig is voor extra controleprocessen als het teruggeroepen product opnieuw moet worden gemaakt. Verloren winstclaims voor relevante betrokken partijen kunnen de fabrikant en retailklanten omvatten, wat allemaal bijdraagt aan de potentiële blootstelling van de verzekerde en de verzekeraar.

De basis van de meeste claims

De meeste claims voor het terugroepen van producten worden ingediend met het product gewaardeerd tegen 'standaardkosten'. Dit omvat de bedrijfskosten van het product, inclusief grondstofkosten, arbeidsuren en bijbehorende kosten, samen met toewijzingen van andere productie- en overheadkosten (zowel direct als indirect). De verzekeringskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen echter drastisch verschillen van de standaardkosten die door de verzekerde en/of eiser worden opgegeven.

Een veel voorkomende reden voor dit verschil is dat standaardkosten gewoonlijk aan het begin van het boekjaar door een bedrijf worden vastgesteld op basis van de verwachte productie en de hoeveelheden die in de loop van het jaar worden geproduceerd. De verwachte productiekosten worden dan omgezet naar een standaardkost per eenheid op basis van de verwachte output.

Mogelijke factoren

De standaardkostprijs wordt meestal gecreëerd na een evaluatie van de historische kosten, aangepast voor een bepaalde toekomstige productieplanning; het is een voorspelling van wat de kosten per eenheid zullen zijn tijdens het komende jaar. De uiteindelijke productie en kosten kunnen echter aanzienlijk verschillen van wat gepland was. Bijvoorbeeld:

  • De kosten kunnen veranderen door wereldwijde vraag/aanbod.
  • Afhankelijk van de eisen van de klant, de operationele efficiëntie en de mechanische en productiemogelijkheden kan de productie onder of boven de doelstellingen liggen.
  • Operationele veranderingen in het bedrijf hebben invloed op de werkelijke kosten, zoals veranderingen in het aantal productiediensten of ingeroosterde werknemers.

Mogelijke scenario's

Elk van deze factoren kan resulteren in productiekosten die hoger of lager zijn dan de standaardkosten, waardoor een aanpassing nodig is van een claim die is opgesteld op basis van standaardkosten. Bijvoorbeeld:

  • De variabele kosten per eenheid zijn gestegen door wereldwijde tekorten, waardoor de totale variabele kosten met 650.000 dollar zijn gestegen.
  • Het bedrijf kon meer continudiensten draaien, waardoor de productie 150.000 eenheden hoger uitviel dan verwacht.
  • Als gevolg van een nieuwe EBA stegen de arbeidskosten met $ 100.000 gedurende het jaar.

Richtlijnen voor verliesbeoordeling

Als forensisch accountants is ons team in Australië en over de hele wereld bedreven in het identificeren van factoren die van invloed kunnen zijn op de standaardkosten na een productterugroeping. We zorgen ervoor dat kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan de productie van het getroffen product geen deel uitmaken van de claim. Dit betekent het volgende:

  • Overheadkosten worden geïdentificeerd en uitgesloten.
  • Aanpassingen worden gemaakt om rekening te houden met de werkelijke kosten, inclusief aanpassingen voor productieafwijkingen die geen verband houden met de verzekerde gebeurtenis.
  • Kosten van het product of de componenten van de verzekerde in afgewerkte goederen zijn uitgesloten (onderhevig aan uitsluitingen van de polis).
  • De kosten van het product worden berekend in overeenstemming met de definities van brutowinst.

De forensische adviesdeskundigen van Sedgwick stellen de daadwerkelijk geleden verliezen vast - afhankelijk van de relevante polisvoorwaarden - zodat de betrokkenen er zeker van kunnen zijn dat de verliezen nauwkeurig zijn vergoed. Ons team van specialisten in het kwantificeren van verliezen als gevolg van product recall en productaansprakelijkheid heeft uitgebreide ervaring in het beoordelen van claims met betrekking tot product recall en productaansprakelijkheid in vele bedrijfstakken. Lees voor meer informatie over onze diensten op het gebied van productaansprakelijkheid de brochure of neem contact op met [email protected].

Deze blog is de eerste aflevering in een serie waarin waarin onze experts actuele thema's verkennen en inzichten delen over aansprakelijkheidsclaims - variërend van persoonlijk letsel door struikelen en uitglijden tot productterugroepingen van miljoenen dollars en schadeclaims. Wat de focus ook is, ons team in Australië en over de hele wereld werkt nauw samen met gespecialiseerde onderdelen van ons bedrijf, zoals forensische accountants, ingenieurs en bouwadviseurs om synergieën te creëren. Blijf kijken voor de tweede blog, die binnenkort verschijnt.

Tags: Australië, forensisch accountant, forensisch boekhoudkundige diensten, forensisch advies, forensisch adviesdiensten, Verzekerden, internationaal, Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsclaims, fabrikanten, Productie, Productaansprakelijkheid, Product recall, productterugroepaansprakelijkheid, productterugroeping, terugroeping, Zicht op merken, Zicht op eigendom