Aansprakelijkheid, trends, drijfveren en strategieën voor geschillenbeslechting

11 april 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

In mei 2020 publiceerde Sedgwick een analyse van trends en praktijken op het gebied van geschillen over aansprakelijkheidsclaims.

Toen die analyse werd gepubliceerd, raakte de wereld verwikkeld in de COVID-pandemie die in de loop van de afgelopen twee jaar een enorme impact heeft gehad op vrijwel alle aspecten van ons leven; het wordt beschreven als een emotionele achtbaan die scepsis creëert in veel dingen, instellingen en zelfs mensen die vóór de pandemie onweerlegbaar leken. Hoe dit zich vertaalt in de toekomst van aansprakelijkheidsrechtszaken, sociale inflatie en juryberaadslagingen valt nog te bezien.

Als gevolg van vele factoren wijzen de trends op weinig tot geen verandering van de belangrijkste bevindingen die in onze publicatie van mei 2020 zijn vermeld. Het aantal rechtszaken en de kosten blijven stijgen, met als belangrijkste factor de voortdurende toename van het aantal claims waarbij een advocaat betrokken is bij de eerste schademelding.

De COVID-19 pandemie heeft de effecten van veel aspecten van aansprakelijkheidsgeschillen tijdelijk getemperd. De sociale inflatie en nucleaire vonnissen blijven de sector echter beïnvloeden met een groei in het aantal en de waarde van schadevergoedingen.

Gezien de situatie op het gebied van aansprakelijkheidsgeschillen moet het voorkomen van geschillen in de claimfase een aandachtspunt blijven. Eerst en vooral moeten bedrijven een cultuur cultiveren die de nadruk legt op veilige en verantwoorde praktijken en processen die hun inzet voor milieu-, sociale en bestuurlijke doelstellingen ondersteunen. Toch zullen er claims worden ingediend en als dat gebeurt, zullen tactieken zoals belangenbehartiging en tijdige communicatie met de nadruk op het oplossen van claims helpen voorkomen dat er claims worden ingediend. Verder kan het gebruik van voorspellende modellen helpen bij het identificeren van claims die vatbaar zijn voor rechtszaken, waarbij alternatieve workflows kunnen worden geïmplementeerd om te focussen op preventie en oplossing.

Als er eenmaal een rechtszaak is aangespannen, moeten bedrijven zich richten op het toepassen van strategieën en tactieken om een minnelijke schikking te bereiken voorafgaand aan de rechtszaak, indien van toepassing. Wanneer dit niet gepast of beschikbaar is, zijn specifieke procestactieken nodig om: het bedrijf als gedaagde te vermenselijken; de "reptielentheorie" tegen te gaan die gewoonlijk door de raadslieden van de aanklager wordt gebruikt; en "verankering" om alternatieve waarden te bieden die door de jury in overweging kunnen worden genomen.

Gezien de aanzienlijke impact die de groeiende subgroep van claims waarover wordt geprocedeerd met zich meebrengt en de aanwijzingen dat er steeds meer claims worden ingediend, doen bedrijven en hun verzekeraars er goed aan om extra aandacht en middelen te besteden aan deze claims en aan het identificeren van middelen en methoden om ze te vermijden of te beperken.

De pandemie en andere wereldgebeurtenissen hebben voor onrust en onzekerheid gezorgd, en in 2022 gaat de verandering door. Onzekerheid en onrust zijn een recept voor geschillen in een omgeving die toch al steeds twistzieker wordt. Verandering biedt echter ook kansen. Hoewel indicatoren erop blijven wijzen dat de omvang van vonnissen en zelfs nucleaire vonnissen in de nabije toekomst kunnen blijven toenemen, kunnen verzekeraars en hun klanten samen effectieve strategieën ontwikkelen om rechtszaken en de kosten daarvan te voorkomen en te beperken. Een beter begrip van de uitdagingen en weloverwogen planning wijzen de weg naar meer voorspelbare uitkomsten.

Klik hier om de volledige paper te bekijken of te downloaden van Chris Frechette, vice president, liability practice en Max Koonce, chief claims officer.

Tags: bestuurders en strategieën, aansprakelijkheid, trends in procesvoering