FERMA recapitulatie: kijken naar nieuwe en onverwachte risico's

24 november 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Tobias Walter, chief executive officer, Sedgwick Duitsland; Stewart Steel, chief executive officer, Sedgwick Europe Middle East & Africa; Caroline BRUN, directrice commerciale et marketing, Sedgwick France; James Norman, business development director, Sedgwick International; Jeroen Fröhlich, chief executive officer, Nederland, Sedgwick International.

Vorige maand hebben verschillende van onze experts het FERMA Forum in Kopenhagen bijgewoond. Het thema was 'Samen overstappen: risicomanagement in een snel veranderende wereld'. Het evenement bood de gelegenheid om trends te belichten op het gebied van ontwrichting van de toeleveringsketen, klimaatverandering, cyberproblemen, digitalisering van claims en nog veel meer. Risicomanagers, makelaars en verzekeraars begeven zich op onbekend terrein, dus er is een sterke focus op veerkracht, duurzaamheid en aanpassingsvermogen. Laten we in de aanloop naar 2023 eens kijken naar een aantal belangrijke conclusies van het FERMA Forum.

Samen overstappen

Samenwerken vereist afstemming tussen een groot aantal belanghebbenden, waaronder bedrijven, (her)verzekeraars, makelaars en overheden. Als een wereldwijde industriële verzekeraar bijvoorbeeld geen steenkoolmijnen of atoomcentrales dekt omdat dit tegen hun beleid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en ecologische waarden is, wat gebeurt er dan met de mensen in de verschillende landen die hierdoor worden beïnvloed? Is het de verantwoordelijkheid van de verzekeraars om beslissingen te nemen op basis van politieke overwegingen? Of we het nu hebben over inflatie, de energiecrisis of ontwrichting van de toeleveringsketen, de uitdagingen waar we als samenleving voor staan, staan we wereldwijd te wachten. Het delen van informatie en best practices helpt organisaties om zich door onzekere risico-omgevingen heen te slaan.

Effecten op risicobeheer

Verstoring van de toeleveringsketen, een economische recessie, Brexit en de pandemie hebben allemaal invloed gehad op het risicomanagement. Vooral de afgelopen twee jaar hebben ons laten zien hoe kwetsbaar we allemaal zijn als het gaat om toeleveringsketens. Naast de overkoepelende onzekerheid zijn deze factoren ontegenzeggelijk uitdagend - ze hebben invloed op alle aspecten van wat we doen, van de manier waarop we werken tot de introductie van technologie op afstand. Ze hebben de marktvolatiliteit verhoogd en het aantal gevallen van burgerlijke onrust doen toenemen. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat in onzekere tijden fraude een van de manieren is om verloren inkomsten te compenseren. We beginnen een toename te zien van claims die als verdacht worden aangemerkt en nader onderzoek verdienen - vooral sinds het einde van de pandemie in verband met financiële steun van Europese overheden. Risico's zijn echt een wereldwijde zorg geworden omdat problemen niet langer kunnen worden geïsoleerd tot een specifiek gebied of regio, zoals de stijgende voedselprijzen, politieke verschuivingen, vertragingen in de productie, enz.

De toekomst vormgeven

Het risicolandschap evolueert en reageren op een steeds onvoorspelbaardere en onzekere omgeving kan een uitdaging zijn. Het is mondialer, complexer, meer met elkaar verbonden en volatieler dan ooit tevoren. Als we echter positief blijven denken, zal dit samenwerking, partnerschappen en innovatie blijven stimuleren. Door samen te werken met een mondiale bril zullen we over sterke capaciteiten beschikken om veranderingen door te voeren en zullen we met succes de overgang kunnen maken.

Naarmate organisaties hun bedrijfsmodellen stroomlijnen om beter te kunnen inspelen op de snel fluctuerende geopolitieke en sociaaleconomische omgeving, zal het uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) steeds populairder worden. Net zo relevant voor verzekeraars als voor bedrijven is het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten - van backoffice administratie tot technische schadeafhandeling. Deze service maakt tijd en energie vrij om zich te richten op datgene waar de individuele organisatie het beste in is.

Het FERMA Forum bood een kans om bestaande relaties te vernieuwen, in contact te komen met collega's, te leren van leiders en inzicht te krijgen in groeimogelijkheden. Dit is een goed moment om te bekijken hoe het er in uw organisatie aan toe gaat en wat er anders kan om meer waarde en inzichten toe te voegen. Ga voor meer informatie over het beperken van risico's in 2023 naar onze website.

Tags: business process outsourcing, burgerlijke onrust, Claims, klimaat, cyber, Economie, gebeurtenissen, FERMA, Verzekeraars, Risicobeperking, partnerschap, Vastgoed, Risico, risico's, Supply chain, Supply chain verstoringen, Zicht op vastgoed