Wetgevingsupdates: Arbeidsongeschiktheid, verlof en werknemerscompensatie

24 februari 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Sedgwick volgt en rapporteert regelmatig over wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verlof en werknemerscompensatie die van invloed is op onze klanten. Klik op de links hieronder voor samenvattingen van recente updates.

Samenvatting verlofwet januari 2022 - V.S.
Federale wetgeving samen met wetgeving in het District of Columbia en New Jersey.

Overzicht werknemersverzekeringswetten januari 2022 - V.S.
Wijzigingen in de wetgeving voor particuliere werkgevers en overheidsinstanties in Minnesota en Pennsylvania, samen met wijzigingen in de wetgeving en de uitspraak van het Hooggerechtshof in New Jersey.