Mentaal welzijn sleutel tot beroepsbevolking en volksgezondheid

31 maart 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Dr. Teresa Bartlett, senior medical officer en Kimberly George, global head, innovatie en productontwikkeling

In de VS markeert 4-10 april de Nationale Week van de Volksgezondheid, die tot doel heeft beleidsmakers, professionals en het publiek te informeren over onderwerpen die belangrijk zijn voor het verbeteren van de gezondheid van onze natie.

Een van de onderwerpen die dit jaar onder de aandacht worden gebracht is mentaal welzijn. Geestelijk welzijn is een cruciaal onderdeel van de volksgezondheid en omvat emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn. Elk jaar krijgt één op de vijf Amerikanen te maken met een psychische aandoening - een gezondheidstoestand die de manier waarop ze denken, voelen of zich gedragen verandert en hun leven en werk beïnvloedt. De COVID-19 pandemie heeft geestelijke gezondheidsproblemen verergerd, omdat velen te maken hebben gehad met rouw om verloren dierbaren, angst voor blootstelling aan het virus, isolatie als gevolg van quarantaines en sociale afstandsmandaten, en nog veel meer.

Hoewel er niet één oorzaak is voor psychische aandoeningen, kunnen bepaalde risicofactoren in de kindertijd indicatoren zijn voor psychische aandoeningen op latere leeftijd. Deze ongunstige ervaringen in de kindertijd (ACE's) omvatten verschillende vormen van fysiek en emotioneel misbruik, verwaarlozing, isolatie, disfunctioneren van het gezin, racisme en discriminatie, gewelddadige omgeving en chronische armoede. (Genetica en alcohol-/drugsgebruik zijn ook belangrijke factoren die bijdragen).

Ze kunnen allemaal leiden tot toxische stress, wat een overmatige activering van de stressrespons is, en een nadelige invloed hebben op de zich ontwikkelende hersenen en het immuunsysteem, metabolisme en hart- en bloedvatenstelsel van een kind. Toxische stress uit de kindertijd kan zich later in het leven uiten in een verscheidenheid aan lichamelijke symptomen - zoals hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, slapeloosheid en chronische ontstekingen - maar ook in psychologische problemen.

Het tegengif tegen toxische stress

Hoewel de prevalentie van toxische stress een ernstig probleem voor de volksgezondheid is, vertelt het gelukkig maar een deel van het verhaal. We hebben allemaal de verhalen gehoord van opmerkelijke individuen die verschrikkelijke jeugdervaringen hebben meegemaakt, maar op de een of andere manier opgroeiden tot goed aangepaste volwassenen en zeer succesvol werden in het leven. Wat heeft hen in staat gesteld om zulke traumatische omstandigheden te overwinnen?

Veerkracht.

Herrman et al. definieerden veerkracht als "positieve aanpassing, of het vermogen om mentale gezondheid te behouden of te herwinnen, ondanks het ervaren van tegenslag". In essentie weerspiegelt veerkracht emotionele fitheid en het vermogen om terug te komen van, om te gaan met en zich aan te passen aan ongunstige of stressvolle situaties.

Veerkracht komt voort uit een combinatie van persoonlijke, biologische, omgevings- en systemische bronnen. Het goede nieuws over deze interactie van factoren is dat veerkracht niet alleen van binnenuit komt; het kan ook extrinsiek worden versterkt. Zelfs iemand die van nature niet veel veerkracht lijkt te hebben, kan leren veerkrachtiger te zijn. Hoewel ervaringen uit onze kindertijd de rest van ons leven beïnvloeden, definiëren ze ons niet noodzakelijkerwijs.

Veerkracht van werknemers cultiveren

Emotionele intelligentie en het vermogen om emoties op het werk te beheersen worden steeds belangrijker. Omdat technologische vooruitgang allerlei routinetaken automatiseert, zijn menselijke interventies nu vaak voorbehouden aan momenten waarop interpersoonlijke verbinding, empathie en begrip het hardst nodig zijn. Veerkracht is de sleutel tot het smeden van betekenisvolle verbindingen in dergelijke situaties, dus het is in het belang van werkgevers om meer veerkracht te ontwikkelen bij hun werknemers. Het is aangetoond dat veerkracht samenhangt met een lager ziekteverzuim onder werknemers, een hogere werktevredenheid, minder verloop en een algehele betere gezondheid en welzijn.

Hier volgen enkele tips voor organisaties die de veerkracht van hun werknemers willen bevorderen:

  • Een holistische kijk op gezondheid aannemen. Hoewel we weten dat mentaal/emotioneel en fysiek welzijn nauw met elkaar verweven zijn, worden ze in de Amerikaanse gezondheidszorg en uitkeringsstelsels vaak in hokjes verdeeld. Veel andere ontwikkelde landen doen het beter dan de V.S. als het gaat om het aanbieden van (en aandringen op) betaald verlof en het integreren van lichaamsbeweging in dagelijkse routines - beide belangrijk voor mentaal welzijn. De emotionele gezondheid van werknemers moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het algehele welzijn van het personeelsbestand.
  • Gebruik partnerbronnen. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Veel leveranciers van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals EAP-providers (Employee Assistance Program), bieden training en initiatieven aan om de veerkracht van het personeel te ondersteunen. Sedgwick biedt onze field case management klanten bijvoorbeeld exclusieve toegang tot ons crisisopvangprogramma, en onze klinische gedragsdeskundigen zijn beschikbaar om één-op-één coaching te bieden, evenals crisisparaatheid en/of crisisresponstraining aan een breed scala van werkgeversgroepen.
  • Verhoog het stressbewustzijn. Werknemers moeten weten hoe ze werkgerelateerde stress kunnen herkennen en beheersen. Stimuleer gezonde oefeningen die positieve verhalen cultiveren en veerkracht opbouwen, zoals doelen stellen, meditatie, grenzen stellen, dagboeken/expressief schrijven, diep ademhalen, bewegingspauzes en debriefings in werkgroepen.

Werknemers accepteren zoals ze zijn

Het thema van 2022 voor de Nationale Week van de Volksgezondheid is "volksgezondheid is waar je bent". Een boodschap die werkgevers kunnen halen uit de viering van dit jaar is het belang van het accepteren van mensen, waar ze zich ook bevinden op hun levenslange reis naar geestelijke gezondheid. Vaak weten organisaties en people managers niet wat er in het verleden van hun werknemers speelt of welke stressfactoren hen het gevoel kunnen geven dat ze een lang geleden trauma herbeleven. Werkgevers kunnen werknemers het beste ondersteunen en bijdragen aan de algemene gezondheid en het welzijn door veerkracht te bevorderen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een cultuur van zorg aan te bieden en vriendelijkheid en empathie te tonen.

Zie voor meer informatie over veerkracht:

Tags: Ziekteverzuim, Bedrijfsongevallen, Cultuur, Gezondheidscultuur, Werknemer, Werknemerservaring, Werknemersgezondheid, Werknemersstress, Werknemerswelzijn, Gezondheid, Managed care, Geestelijke gezondheid, Geestelijk welzijn, Mindfulness, Mensen, Productiviteit, Volksgezondheid, Veerkracht, Stress, Stress op de werkplek, Zicht op mensen, Welzijn, Personeel, Uitdagingen voor het personeel