Navigeren door toekomstige onzekerheden: de cruciale rol van risicobeheer voor werkgevers

31 oktober 2023

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Vorig jaar nam Sedgwick Direct Health Solutions (DHS) over, een toonaangevende gespecialiseerde aanbieder van telegezondheidsoplossingen voor werkgevers in Australië. In deze blog vertellen we Christina Wunder over het belang van effectief risicomanagement. 

In de afgelopen jaren is risicomanagement een belangrijk aandachtspunt geworden voor werkgevers, waarbij evenveel aandacht moet worden besteed aan onmiddellijke, zichtbare risico's als aan latente, onvoorspelbare risico's. Het landschap van risico's op de werkplek is aanzienlijk veranderd. Het landschap van risico's op de werkplek is aanzienlijk veranderd en werkgevers moeten nu zowel de tastbare gevolgen van het virus als de mogelijke gevolgen op de lange termijn aanpakken. Deze blog gaat in op het belang van risicomanagement voor werkgevers, werpt licht op de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt en biedt inzicht in effectieve strategieën om deze risico's te beperken.

Onderliggende psychologische componenten

Het is belangrijk om te erkennen dat, hoewel COVID-19 wordt genoemd als de primaire oorzaak voor schadeclaims in Australië, tot 67% van deze claims ook psychologische componenten bevatten zoals isolatie en angst. Deze factoren hebben een aanzienlijke invloed op de kosten en de duur van een letselschadeclaim, die wel drie keer zo hoog kan zijn als die van een fysieke letselschadeclaim. Dit plaatst werkgevers op het kruispunt van exponentiële risico's - een toename in zowel het volume als de ernst van de claims, gepaard met een langdurige stijging van de verzekeringskosten.

Oplopende verplichtingen en nadelige gevolgen voor bestaande claims

Naast nieuwe aanvragen hebben ook bestaande aanvragen te lijden onder een reeks factoren. Deze omvatten verhoogde bedragen en looptijden in sommige regio's, herziene verwachtingen voor het indienen van medische certificaten en vertragingen bij cruciale ingrepen zoals operaties en medische onderzoeken. Te midden van deze uitdagingen speelt de HR-functie (Human Resource) van een bedrijf een cruciale rol bij het bepalen van het vermogen van de organisatie om met succes door deze complexiteiten te navigeren.

De rol van human resources en vroegtijdige interventie

Effectief personeelsbeleid (HR) komt naar voren als een centrale pijler in het beperken van deze uitdagingen. Een vroegtijdige interventie blijkt de negatieve factoren die van invloed zijn op claims en de gezondheid van werknemers tegen te gaan. Telegezondheidsplatforms zijn een krachtig middel voor HR om zowel fysieke als psychologische gezondheidsproblemen te melden, te beoordelen en aan te pakken voordat ze uitgroeien tot wijdverspreide problemen. Deze aanpak biedt de flexibiliteit van gebruik op afstand, waardoor HR-managers problemen van werknemers snel kunnen opsporen, documenteren en oplossen.

Een holistische benadering om risico's te beperken

Naast werknemerscompensatie hebben werkgevers ook de verantwoordelijkheid om het fysieke en mentale welzijn van hun werknemers te beschermen. Dit is vooral belangrijk nu werkplekken weer een beetje normaal worden. Regelgevers benadrukken het belang van infectiebeheersingsmaatregelen en leggen boetes op aan bedrijven die deze risico's niet adequaat beheren.

Om risico's effectief te beperken, moeten werkgevers:

  1. Een diepgaand inzicht ontwikkelen in de gezondheid van alle werknemers.
  2. Implementeer robuuste systemen en processen om het risico op letsel of ziekte te minimaliseren.
  3. Zet ondersteuningsprogramma's op voor onmiddellijke hulp aan werknemers in nood.
  4. Ondersteunende diensten uitbreiden naar contractanten en familieleden om het psychosociale welzijn op holistische wijze aan te pakken.
  5. Open kanalen onderhouden voor het melden van incidenten en voortdurende evaluatie van gezondheids- en veiligheidsprocessen.

Op weg naar een veiligere toekomst

Bedrijven omarmen gretig een post-pandemische realiteit, maar het landschap blijft vol onzekerheden. Werkgevers moeten worstelen met veelzijdige risico's, zowel directe als latente, terwijl ze het welzijn van hun werknemers proberen te beschermen. Effectief risicobeheer vereist proactieve planning, zorgvuldige opvolging en strategische beperking. Door gebruik te maken van HR-tools, met name telegezondheidsplatforms, kunnen bedrijven deze uitdagingen het hoofd bieden en zorgen voor een veiligere, gezondere en veerkrachtigere toekomst voor zowel werkgevers als werknemers.

Deze inhoud is oorspronkelijk gepubliceerd door DHS, een bedrijf van Sedgwick.