Het "nieuwe normaal" in de gezondheidszorg

9 december 2021

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Dr. Teresa Bartlett, managing director, senior medical officer

Op het hoogtepunt van de pandemie naderden de middelen in de gezondheidszorg hun capaciteit en stond de sector onder druk om zich snel aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Als bedrijven nadenken over hun bedrijfsstrategieën voor 2022, gaan veel gesprekken over de manieren waarop organisaties zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Dit is wat u kunt verwachten als we ons blijven aanpassen aan het "nieuwe normaal" in de gezondheidszorg:

Telegezondheidszorg

Het gebruik van telegezondheidszorg bij werknemerscompensatie wordt al enkele jaren besproken, maar na het uitbreken van de COVID-19 pandemie werd het al snel gezien als een noodzaak. Veel medische professionals en gewonde werknemers wendden zich tot telegezondheidszorg als een alternatief voor de gezondheidszorg. De populariteit steeg snel binnen de arbeidsongevallenwereld vanwege het gemak dat het bood bij de behandeling van gewonde werknemers. Werkgevers zagen uit eerste hand de voordelen van telezorg bij letselbeoordeling, behandeling en follow-up, evenals gespecialiseerde diensten zoals fysiotherapie. Gewonde werknemers reageerden echter meer gemengd op het telezorgalternatief. Degenen die vertrouwd waren met de technologie omarmden over het algemeen het nieuwe initiatief, terwijl degenen die geen toegang hadden tot of niet vertrouwd waren met de technologie over het algemeen minder positief reageerden. Vooruitkijkend kun je verwachten dat meer mensen de technologie zullen gaan gebruiken en dat telegezondheidszorg meer gemeengoed zal worden. Sommige belanghebbenden zullen de beschikbaarheid en het gebruik ervan zelfs eisen.

Betrokkenheid van werknemers

De pandemie moedigde zelfreflectie aan, omdat velen de balans van hun leven opmaakten om te begrijpen wat het belangrijkst voor hen was. Dit leidde tot een nadruk op flexibiliteit en doelgericht werk. Thuiswerken of werken op afstand staan ook bovenaan de lijst, omdat veel mensen ontelbare uren terugwonnen die voorheen opgingen aan dagelijks woon-werkverkeer. Veel werknemers hebben er simpelweg voor gekozen om te stoppen met werken - wat leidt tot een grote vraag naar arbeidskrachten en stijgende kosten omdat veel werkgevers de lonen verhogen om mensen te verleiden om te blijven werken. Organisaties geven prioriteit aan personeelsenquêtes om de voordelen te identificeren die het belangrijkst zijn voor hun werknemerspopulatie en zoeken creatieve manieren om aan de behoeften van hun werknemers te voldoen. Denk hierbij aan het aanbieden van creatieve bonusstructuren, het ontwerpen van flexibelere roostermogelijkheden of het toestaan dat werknemers huisdieren meenemen naar het werk.

Veerkracht

De COVID-19 pandemie zette de schijnwerpers op geestelijke gezondheid en posttraumatische stressstoornis (PTSS) en werd al snel het middelpunt van veel werkgerelateerde discussies. Sectoren zoals de gezondheidszorg, het transport en de detailhandel kregen te maken met omstandigheden die deze werknemers nooit eerder hadden meegemaakt. De werkomstandigheden waren vaak stressvol door lange uren met weinig verlichting en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) werd in veel situaties belastend. De unieke omstandigheden leidden tot een hernieuwde belangstelling onder werkgevers voor de waarde van welzijnsprogramma's en manieren om de veerkracht van werknemers te ontwikkelen. Waar eerder misschien wantrouwen bestond, stonden werknemers nu meer open voor het vragen en ontvangen van hulp, omdat het stigma rond geestelijke gezondheid veranderde. Technologie maakte extra ondersteuning mogelijk, waaronder wellness-apps en een betere toegang tot gezondheidsinformatie.

Veiligheid en letselpreventie

Naast het aanpakken van traditionele risico's op de werkplek zijn de huidige veiligheids- en letselpreventie geëvolueerd om een aantal nieuwe risico's aan te pakken. Werkgevers hebben bijvoorbeeld geleerd dat het een uitdaging kan zijn om een veilige werkomgeving te bieden in een virtuele omgeving. Er is een verhoogde interesse in ergonomische principes en hoe thuiswerk kan worden ingericht om een goede werkhouding, lichaamsondersteuning en letselpreventie te vergemakkelijken. Er wordt aanvullend materiaal ontwikkeld dat zich richt op hoe je van thuiswerk een veiligere werkplek kunt maken en welke stappen werknemers kunnen nemen om veelvoorkomende gevaren te elimineren of tot een minimum te beperken. Soortgelijke discussies vinden ook plaats voor mensen die terugkeren naar een kantoor of andere commerciële omgeving. Onderwerpen zijn onder andere het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), het onderhoud of updaten van luchtfiltratie- en ventilatiesystemen en de veiligheid van buitenterreinen rond een gebouw of faciliteit die langere tijd leeg heeft gestaan.

De COVID-19 pandemie heeft ons ongetwijfeld op ongekende wijze uitgedaagd. Maar met deze uitdagingen kwamen ook innovatie en groeikansen. Veel werkgevers en werknemers staan er sterker dan ooit voor met een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid. Hoewel het nieuwe jaar nieuwe obstakels met zich meebrengt, biedt het ook kansen om kracht, innovatie en medeleven te bevestigen voor de werknemers die de producten en diensten leveren waar we elke dag op vertrouwen.