Wetgevingsupdates: Arbeidsongeschiktheid, verlof en werknemerscompensatie

18 november 2021

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Sedgwick volgt en rapporteert regelmatig over wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verlof en werknemerscompensatie die van invloed is op onze klanten. Klik op de links hieronder voor samenvattingen van recente updates.

Nu COVID-19 een impact heeft op de wetgeving, kunt u ook sedgwick.com/coronavirus bezoeken voor informatie over Sedgwick's paraatheid en responsinspanningen, samen met onze lijst van uitgebreide diensten om te helpen tijdens deze crisis.

Samenvatting verlofwetgeving oktober 2021 - Amerikaanse
Wetgeving in het District of Columbia en New York.

Samenvatting verlofwet oktober 2021 - Canada
Wetgeving in Manitoba, Ontario en Prince Edward Island.

Samenvatting arbeidsrecht van oktober 2021 - V.S.
Veranderingen in de wetgeving voor particuliere werkgevers en overheidsinstanties in Californië, New York en Tennessee, samen met een focus op de jurisprudentie over vergoedingen voor medische marihuana.