Wetgevingsupdates: Arbeidsongeschiktheid, verlof en werknemerscompensatie

20 oktober 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Sedgwick volgt en rapporteert regelmatig over wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verlof en werknemerscompensatie die van invloed is op onze klanten. Klik op de links hieronder voor samenvattingen van recente updates.

Samenvatting verlofwet september 2022 - V.S.
Federale wetgeving samen met wetgeving in Californië en Colorado.

Overzicht verlofwetgeving september 2022 - Canada
Updates in federale en maritieme provincies.

Overzicht wet werknemerscomp. van september 2022 - V.S.
Wetswijzigingen voor particuliere werkgevers en overheidsinstanties in Californië, het District of Columbia, New Jersey, New York en Wisconsin, samen met federale wetgeving om in de gaten te houden.

September 2022 Medicare nalevingsoverzicht - VS
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) update met betrekking tot Liability Medicare Set Asides (MSA's).