OPLOSSINGEN | SCHADE | WERKNEMERSCOMPENSATIE | BEHEERDE ZORG

Mentale gezondheid

Onze specialisten op het gebied van gedragsgezondheid fungeren als pleitbezorgers voor de patiënt en bieden de deskundige hulp die nodig is om psychosociale barrières te identificeren en aan te pakken om het proces van terugkeer naar het werk te vergemakkelijken.

Klinische expertise, begeleiding en ondersteuning

Onze specialisten op het gebied van gedragsgezondheid kunnen de deskundige hulp bieden die nodig is om werknemers te helpen die te maken hebben met de nasleep van een verwonding op de werkplek of een traumatisch incident op het werk. Onze specialisten bieden klinische expertise, begeleiding en ondersteuning voor gewonde werknemers en werknemers met claims voor mentale stress. Ze kunnen ook helpen bij het identificeren van bijkomende problemen binnen een claim die moeten worden aangepakt. Gedragsgezondheid kan een impact hebben op claims met betrekking tot trauma's, massaslachtoffers en rampzalige incidenten, aanvallen en overvallen, of wanneer psychosociale signalen worden opgemerkt zoals drugsmisbruik, stress of angst om terug te keren naar het werk.