Programmamanagement van claims in Afrika: Hoe nu verder?

24 februari 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door James Norman, directeur internationale bedrijfsontwikkeling

Een trefzekere maatstaf voor hoe een markt zich ontwikkelt en volwassen wordt, gaat verder dan traditionele maatstaven zoals verzekeringspenetratie en premiedichtheid.

Het betekent ook de invoering van normen zoals corporate governance en risicobeheer. In Afrika speelt risicobeheer een belangrijke rol bij het vormgeven van de toekomst van de verzekeringssector.

Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen

Het beheer van schadeprogramma's kan betrekking hebben op complexe risico's in verschillende regio's, landen en klassen. Er kan sprake zijn van een hoge waarde en een laag volume of een lage waarde en een hoog volume waarbij verschillende belanghebbenden samenwerken om het proces te beheren. Bovendien varieert de programmastructuur vaak van Afrika tot Afrika op basis van de omvang van de verzekerde, de complexiteit van de blootstelling en de herverzekeringsafspraken. De rol van de makelaar en tussenpersonen wordt cruciaal bij het onderbrengen van het programma bij de juiste verzekeraar en het monitoren van de prestaties van het programma aan de hand van variabelen zoals geleden verliezen, kwantum, terugvorderingen, rechtszaken en fraude.

Het is niet langer voldoende om het risico simpelweg over te dragen aan de verzekeraar en erop te vertrouwen dat zij en hun partners de programma's beheren. COVID-19 heeft ons geleerd om het programmabeheer opnieuw te bekijken, best practices te herzien, diepere partnerschappen te ontwikkelen en data- en technologische innovaties te versnellen. Laten we in de context van dit onzekere landschap eens kijken naar twee verschillende pijnpunten die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op het beheer van Afrikaanse schadeprogramma's in 2022 en daarna:

Infrastructuurprojecten

Een deel van de unieke claim van Afrika is dat er aanzienlijke investeringen zijn gedaan vanuit traditionele bronnen en in toenemende mate vanuit China. De projecten variëren van de Trans-Maghreb Highway en nieuwe spoorwegen tot energiecentrales in Nigeria, de Walvis Bay Container Terminal in Namibië en de Caculo Cabaca waterkrachtcentrale in Angola.

Deze infrastructuurprojecten zullen ongetwijfeld het dagelijks leven veranderen door de sociaaleconomische mobiliteit te verbeteren. Risico-overdracht/verzekeringen vormen een belangrijk onderdeel van deze initiatieven en bieden zekerheid en de mogelijkheid om financiering veilig te stellen. Vanaf het begin tot de voltooiing/na de voltooiing en naarmate het risicoprofiel verandert, hebben ze een robuust beheer van schadeprogramma's nodig dat verliezen dekt, van werknemerscompensatie tot openbare aansprakelijkheid en cybercriminaliteit. Om effectief te zijn, moet er een aanzienlijke samenwerking zijn tussen de verzekerde, verzekeraar, makelaars, schade-experts, advocaten, enz. Dit zorgt ervoor dat de risicobereidheid en schadefilosofie worden begrepen, het niveau van toezicht, rapportage en technologie duidelijk is, de blootstelling wordt beschermd en er een operationeel model bestaat om de verliezen te dekken.

Gevolgen van klimaatverandering

In het Global Risk Report voor 2022 van het World Economic Forum worden de drie grootste risico's, van het bouwen van structuren tot het opbouwen van veerkracht, het falen van klimaatmaatregelen, extreem weer en het verlies van biodiversiteit genoemd. Wat het weer betreft: dit is een drijvende kracht achter verzekeringsrisico's omdat Afrika nog steeds te maken heeft met extreme weersomstandigheden. In Noord-Kenia en Ethiopië is er sprake van aanhoudende droogte. Eén enkele ramp - droogte, overstroming, aardbeving, natuurbrand, tsunami of cycloon - kan levens verwoesten, bedrijven vernietigen en grote schadeclaims veroorzaken die door gebrek aan toezicht gemakkelijk kunnen oplopen tot miljarden USD.

Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor, zijn heviger en onzekerder - waardoor verzekeringen van vitaal belang worden. Zo moeten verzekeraars en partners na een schadegeval hun belofte waarmaken door middel van het beheer van technische vaardigheden, crisisrespons, snelle actie en stakeholdermanagement. Dit alles doen ze om de kosten - verzekeringstechnisch of anderszins - van een gebeurtenis te beperken. Naast kostenbeheersing moeten ze zachte vaardigheden als empathie en vertrouwen tonen. Dit vereist ervaring en expertise, waaronder technologische kennis over drones, satellieten, parametrische oplossingen en schadebeoordeling op afstand.

Collectieve actie

Hoewel schadeclaims nooit volledig geautomatiseerd of volledig vermeden kunnen worden, is in Afrika veel aandacht verschoven naar risicopreventie en -beperking. Er is een erkende behoefte om van binnenuit te werken aan een gezonde, veerkrachtige en duurzame sector, zoals blijkt uit de Verklaring van Nairobi van 2021 over duurzaam verzekeren, een toezegging van Afrikaanse verzekeringsleiders om duurzame ontwikkelingsdoelen na te streven op het gebied van risicobeheer, verzekeringen, beleggingen, beleid en regelgeving. Deze collectieve actie en het opkomen voor milieu- en sociale governance (ESG) en de VN-principes zullen bijdragen aan een sterker schadebeheer in 2022 en daarna.

Tags: Claims, Claimsmanagement, Claims programmamanagement, klimaatverandering, ontwikkeling, Infrastructuur, Verzekering, verzekeringsdekking, Prestaties, veerkracht, Risico, Risicomanagement, Zicht op prestaties