Babystapjes naar meer zekerheid rond ouderschapsverlof

12 april 2023

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Je voorbereiden op het ouderschap is geen sinecure - en een zwangerschap is een hele onderneming. Aanstaande ouders weten hoe belangrijk het is om de familiegeschiedenis en prenatale vitamines te onderzoeken, maar er zijn veel aspecten van de reis die niet zo duidelijk zijn. De ervaring van iedereen is uniek en voor de meeste mensen kan het een onbekend en ingewikkeld proces zijn om te navigeren door wat komen gaat - niet alleen de veranderingen die een baby met zich meebrengt, maar ook onmiddellijke vragen over verlof en gezondheidsvoordelen.

Kortdurende en langdurige arbeidsongeschiktheid 

Onder de Family and Medical Leave Act (FMLA) valt zwangerschap als een ernstige gezondheidstoestand. Moeders hebben recht op maximaal 12 weken verlof om zich voor te bereiden op en te herstellen van de bevalling, inclusief verlof voor prenatale bezoeken. Maar de FMLA biedt alleen bescherming voor werk en uitkeringen. Hoe zit het met inkomensvervanging? 

Sommige Amerikaanse werkgevers bieden arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op korte termijn (STD) en een handvol staten bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (SDI) voor zwangere vrouwen. Meestal begint het zwangerschapsverlof wanneer een zorgverlener verklaart dat de moeder niet meer kan werken of ongeveer twee weken voor de geschatte bevallingsdatum. De dekking duurt zes weken na een normale bevalling en 8 weken na een keizersnede. 

Er kunnen zich natuurlijk complicaties voordoen die de plannen kunnen doen ontsporen, wat extra stress oplevert voor aanstaande ouders. Als de uitgerekende datum van een zwangere bijvoorbeeld midden maart is en ze vroeg gaat bevallen, moet ze mogelijk overstappen op langdurige arbeidsongeschiktheid (LTD) als de toegewezen tijd niet genoeg is om volledig te herstellen. 

Bescherming van banen 

Normaal gesproken wordt een "normale" zwangerschap niet beschouwd als een handicap volgens de ADA (Americans with Disabilities Act). Als er zich echter een complicatie voordoet, is er waarschijnlijk wel sprake van een handicap. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat in veel staten redelijke aanpassing van zwangerschapsgerelateerde omstandigheden wettelijk verplicht is. Technisch gezien kan verlof dus worden gegeven als aanpassing als er bewijs is dat je in de nabije toekomst weer aan het werk kunt. 

Werkgevers bieden steeds vaker betaald ouderschapsverlof aan zodat nieuwe moeders een band kunnen opbouwen met hun kind na de geboorte. Vaders hebben recht op een vergelijkbare uitkering, maar het verschilt per bedrijf of deze tijd betaald of onbetaald is. Sommige staten bieden werkbeschermd verlof boven de 12 weken die de FMLA garandeert. Staten in de VS blijven wetten voor gezinnen invoeren en herbeoordelen. In juni 2023 wordt de Pregnant Workers Fairness Act van kracht. Deze wet is ontworpen om zwangere sollicitanten en werknemers te beschermen. 

Dekking gezondheidszorg 

Zorgdekking is belangrijk voor een opgroeiend gezin. Baby's moeten in het eerste jaar negen keer worden bezocht en 16 vaccinaties krijgen. Deze preventieve diensten zijn over het algemeen gratis inbegrepen bij de meeste verzekeringen. Het krijgen van een baby is een kwalificerende gebeurtenis die het mogelijk maakt om voordelen te wijzigen buiten de open inschrijvingsperiode. Bij de meeste plannen moeten wijzigingen binnen 30-60 dagen na de gebeurtenis plaatsvinden; de dekking geldt met terugwerkende kracht vanaf de geboortedatum van het kind. Daarna is wachten tot de open inschrijvingsperiode de enige optie.

Bij Sedgwick staat de zorg voor mensen centraal bij alles wat we doen. Het navigeren door de nuances van zwangerschaps- en ouderschapsverlof kan stressvol zijn. Of een medewerker nu inzicht wil krijgen in zijn of haar arbeidsvoorwaarden of vrij moet nemen, onze teams voor arbeidsongeschiktheids- en afwezigheidsmanagement werken samen om hen de zorg en oplossing te bieden die zij verdienen - luisteren naar hun zorgen, empathisch handelen, verwachtingen stellen en helpen bij elke stap. Omdat caring counts. 

> Meer informatie - lees de flyer voor meer informatie over onze diensten voor arbeidsongeschiktheids- en afwezigheidsbeheer.

Tags: Afwezigheid, Afwezigheidsmanagement, ADA, Wet voor personen met een handicap, Uitkeringen, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschiktheid en verlof, Werkgevers, Family and Medical Leave Act, FMLA, Mensen helpen, Verzekering, Verzekeringsdekking, Verlof, Verlof, Langdurige arbeidsongeschiktheid, Ouderschapsverlof, Mensen, Zwangerschap, Pregnant, Pregnant Workers Fairness Act, Kortdurende arbeidsongeschiktheid