Navigeren door het landschap van werknemerscompensatie in Canada

6 april 2022

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Door Dan Ogale, AVP, werknemerscompensatie, Canada

Sedgwick is in Canada vooral bekend om haar diensten op het gebied van schadebeheer en aanverwante diensten, maar wist u dat wij ook één van de toonaangevende Canadese third party administrators (TPA's) zijn op het gebied van werknemerscompensatie (WC)?

Veel van de vragen die we krijgen over werknemerscompensatie in Canada komen van werkgevers uit de VS die werknemers ten noorden van de grens hebben en grotendeels onbekend zijn met de werking van het Canadese systeem. Deze blog is bedoeld om lezers te informeren over het landschap van werknemerscompensatie in Canada en de voordelen te schetsen van een Canadese TPA-partner.

Het Amerikaanse en Canadese systeem van werknemerscompensatie vergelijken

Net zoals WC in de Verenigde Staten op het niveau van de staat (vs. federaal) is vastgelegd, is het in Canada op het niveau van de provincie/het territorium vastgelegd. In tegenstelling tot de privatisering in de meeste Amerikaanse staten, werkt het Canadese systeem van werknemerscompensatie echter op dezelfde manier als de staten met monopolistische staatsfondsen, zoals Ohio en Washington.

Canadese werkgevers krijgen dekking voor werknemerscompensatie door premies te betalen aan de Workers' Compensation Boards (WCB's) in de provincies/territoria waar ze werknemers hebben. Deze raden zijn in het hele land bevoegd en hebben elk hun eigen regels voor het proces van werknemerscompensatieclaims. De boards bepalen de tarieven voor werknemerscompensatie die aan werkgevers in rekening worden gebracht op basis van hun salarisadministratie. Canadese werkgevers kunnen geen WK-dekking van een verzekeraar kopen of hun eigen WK-programma's verzekeren.

Een belangrijk verschil in werknemerscompensatie tussen Canada en de VS is de belangrijkste kostenfactor. Terwijl in de VS de medische kosten voor de behandeling van gewonde en zieke werknemers de belangrijkste bron van kosten voor werknemerscompensatie vormen, zijn in Canada de uitkeringen aan werknemers voor verloren tijd de belangrijkste kostenpost. Hoewel er in Canada een universeel gezondheidszorgsysteem is, zijn de kosten voor medische zorg voor verwondingen en ziekten op het werk opgenomen in de kostenstaten van werkgevers.

Een ander verschil is dat Canada niet dezelfde soort jurisdictiespecifieke licentie-eisen heeft als de VS voor het behandelen van werknemerscompensatieclaims. In Canada worden deze professionals vaak "consultants" genoemd, in tegenstelling tot "examiners" of "adjusters", en spelen ze meer een adviserende rol dan hun Amerikaanse tegenhangers.

Wat een Canadese TPA voor u kan doen

In veel organisaties is de betaling van werknemerscompensatiepremies een functie van de personeels- of boekhoudafdeling. Dit resulteert vaak in een slecht intern toezicht op claims. Een ervaren TPA kan werkgevers helpen bij het navigeren door hun werknemerscompensatieclaims die door de provinciale WCB's worden beheerd. In Canada fungeren TPA's als liaisons tussen werkgevers en de provinciale WCB's. Ze zorgen ervoor dat de belangen van werkgevers worden behartigd. Ze zorgen ervoor dat de belangen van de werkgevers worden behartigd. Effectieve TPA's helpen hun klanten proactief de kosten van werknemerscompensatieclaims te verlagen door tactieken te gebruiken zoals het identificeren van barrières voor een vroegtijdige afhandeling van claims, het onderzoeken van mogelijkheden voor het overdragen van verliezen, het beoordelen van medische informatie, het beheren van hoorzittingen, arbitrages en beroepen en het bevorderen van een tijdige terugkeer naar het werk - vooral bij claims die de meeste invloed hebben op premies. Ze zorgen er ook voor dat de werknemers van de klant goed worden verzorgd na een werkgerelateerde ziekte of verwonding en de ondersteuning krijgen die nodig is voor een maximaal herstel en terugkeer naar de productiviteit.

Voor organisaties met werknemers in meerdere provincies/territoria kan het nuttig zijn om een nationale TPA-partner te hebben die op de hoogte is van de verschillende wetgevende structuren en goede werkrelaties heeft met elk van de WCBs. Multinationale organisaties met een aanwezigheid in Canada kunnen verder profiteren van een samenwerking met een TPA die wereldwijde claim- en rapportagesystemen heeft voor gebruiksgemak en de mogelijkheid om analyses te maken van de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) over verschillende regio's; dit stelt professionals in risicomanagement in staat om gezondheids- en veiligheidsmaatregelen effectiever te implementeren die de WK-kosten kunnen verlagen.

Hier zijn enkele voorbeelden die de waarde van Sedgwick voor onze Canadese klanten aantonen:

  • Als onderdeel van een overname van openstaande claims zijn we begonnen met het beheer van een claim die twee jaar geleden begon, toen een werknemer van een klant werd aangereden door een voertuig van een andere werkgever. De werknemer liep aanzienlijke verwondingen op en de claim naderde al snel het maximumbedrag van ongeveer 425.000 dollar voor onze cliënt. Onze cliënt was niet eerder op de hoogte van de mogelijkheid om de kosten van deze claim te verlagen. We slaagden erin om alle claimkosten over te dragen aan de eigenaar van het voertuig en $425.000 werd teruggestort aan onze cliënt! De ervaring van ons team en de kennis van de provinciale wetgeving leverden onze cliënt in deze zaak aanzienlijke besparingen op.
  • De werknemer van een cliënt klaagde over pijn op de borst en schouders tijdens het werk. Na een zorgvuldige beoordeling van de claim stelden we vast dat het incident niet van beroepsmatige aard was en daarom vroegen we om afwijzing; de WCB liet de claim echter doorgaan. We maakten bezwaar namens onze cliënt en ontvingen weinig respons van de WCB. Ons team hield vol en maanden later kreeg de WCB de erkenning dat de claim nooit via het systeem van werknemerscompensatie had mogen lopen. De klant kon dit incident schrappen uit zijn jaarlijkse ervaringscijfers, waardoor de premiekosten voor het volgende jaar daalden.
  • De werknemer van een klant liep op het werk rugletsel op en was bijna vier maanden uitgeschakeld. Onze WCB-specialisten ontdekten dat de werknemer een reeds bestaande aandoening had en vroegen om een kostenverlaging voor de laatste twee maanden vanwege de wachtperiode. Het kostte bijna 10 maanden om met de WCB samen te werken, maar we zorgden voor een aanzienlijke terugvordering van loon. In vergelijking met de jaarlijkse servicekosten die de klant betaalde, was het rendement op investering (ROI) door met ons samen te werken voor deze claim meer dan 200%!

Gezien de complexiteit van het Canadese landschap is een ervaren TPA een onmisbare partner bij het navigeren door het werknemerscompensatiesysteem, het beheersen van de kosten en het goed zorgen voor de werknemers. Als u meer wilt weten over wat Sedgwick voor uw Canadese werknemerscompensatieprogramma kan betekenen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via [email protected].