Naarmate de populariteit van cannabis toeneemt, nemen ook de risico's bij kweekfaciliteiten toe

13 november 2023

Deel op LinkedIn Deel op Facebook Delen op X

Cannabis kweekfaciliteiten worden gewoonlijk "laboratoria" genoemd die kwekerijen of hydrocultuur operaties huisvesten om cannabisplanten te kweken. Deze faciliteiten zijn in vrijwel elke staat te vinden - van grote stedelijke gebieden tot kleine plattelandsgemeenschappen - en variëren in grootte van een paar planten in een eenpersoonskelder tot een magazijn met 10.000+ planten. 

Kweekactiviteiten - zowel legaal als niet - zullen zich waarschijnlijk blijven uitbreiden nu de wereldwijde verkoop van cannabis van jaar tot jaar een stijgende lijn vertoont. Volgens BDSA, een onderzoeksbureau uit Denver met expertise in de cannabinoïdenmarkt, bedroeg de wereldwijde verkoop van cannabis in 2022 meer dan 35 miljard dollar, een stijging van 22% ten opzichte van het jaar daarvoor. Tegen 2026 zal de wereldwijde verkoop naar verwachting meer dan 61 miljard dollar bedragen. 

Nu het kweken van cannabis steeds algemener wordt, is het belangrijk om de grote risico's te begrijpen die de productie van cannabis met zich meebrengt voor operators en het publiek. 

Kweekuitrusting 

Het binnen kweken van cannabis vereist kunstlicht, airconditioning en ontvochtiging - die allemaal elementen van buiten nabootsen en tegelijkertijd controle over de omgevingsparameters mogelijk maken - naast water, elektriciteit en andere voorzieningen. Andere benodigde apparatuur omvat stellingen, trimtafels, kweeklampen en -systemen, ventilatoren, droogapparatuur, temperatuur- en vochtigheidsregelingen, verticale stellingen, verpakkingsbenodigdheden en opslagsystemen met hoge dichtheid. 

Extractiemethoden

Extractie is het omzetten van doelmoleculen in cannabis naar een bruikbare vorm. Het verwijdert de olie van de plant en verzamelt de krachtige bestanddelen: tetrahydrocannabinol (THC), de belangrijkste psychoactieve verbinding die de highsensatie veroorzaakt, cannabidiol (CBD), dat zelf geen high kan veroorzaken, en terpenen, bestanddelen die kenmerkende aroma's vormen en een integraal onderdeel zijn van het creëren van vaping oliën, lotions, voedingsmiddelen, etc. 

Koolwaterstofextractie, of butaan hasjolie (BHO) extractie, is een van de meest populaire en effectieve oplosmiddelgebaseerde methoden, met relatief lage operationele kosten. Het is ook een risicovolle methode vanwege het gebruik van butaan, een licht ontvlambare koolwaterstof die voorkomt in ruwe olie, aardgas en steenkool en die door extractors wordt gebruikt vanwege zijn zuiverheid en lage kookpunt. Het BHO extractieproces bestaat eerst uit gefractioneerde destillatie, waarbij de bestanddelen van ruwe olie worden gescheiden en het butaan wordt samengeperst tot een geurloze, licht ontvlambare vloeistof. De vloeibare butaan wordt vervolgens gebruikt om over het cannabis plantmateriaal te spoelen, waardoor de cannabinoïden en terpenen oplossen. Dit resulteert in een viskeuze, met cannabis geïnfuseerde olie. Hoewel effectief, kan BHO extractie extreem gevaarlijk zijn als het niet op de juiste manier wordt gedaan, omdat butaan kan ontploffen.

Butaan wordt geëxtraheerd door middel van gesloten extractie (uitgevoerd in professionele faciliteiten), waarbij de kans op gaslekken wordt weggenomen door alle brandbare oplosmiddelen op te sluiten in extractieapparatuur van commerciële kwaliteit, of door middel van de veel gevaarlijkere open extractie. Bij open-loop extractie wordt ruw cannabismateriaal en butaan in een metalen/glasbuis geplaatst om de cannabinoïden van het plantmateriaal te scheiden. Het butaan wordt vervolgens vrijgelaten in de atmosfeer. Een enkele vonk of vlam kan gemakkelijk een dodelijke explosie veroorzaken. De meeste illegale operaties gebruiken deze laatste methode.

Voorbeelden van verlies

Diane Spinner, een ervaren brandweerexpert van EFI Global, heeft verschillende explosies met honingolie en butaan onderzocht, allemaal in flatgebouwen. In één scenario was de buurvrouw zich niet bewust van de activiteit, maar werd ze toch door een explosie overspoeld. 

Robert Rullan, een senior brandonderzoeker bij EFI Global, reageerde op een afzonderlijk incident met een eengezinswoning. Ter plaatse zag hij bladmateriaal van de oprit stromen toen de garage met water werd besproeid. Een brandweerman werd naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij een elektrische schok had gekregen. Uit het onderzoek van Rullan bleek later dat de huurder het elektrische paneel verkeerd had aangesloten en de meter had omzeild om elektriciteit te stelen.

Bij een ander voorval ontdekten onderzoekers een operatie nadat een brand zich had verspreid door een industrieel gebouw. Binnen werden grote hoeveelheden butaan en overal geregen verlengsnoeren gevonden. Als de butaan minuten langer in brand had gestaan, zou er een grote explosie hebben plaatsgevonden, met schade aan omliggende eigendommen. 

Verliesoverwegingen en algemene gevaren

Veel overijverige kwekers vervangen huishoudelijke stroomonderbrekers die herhaaldelijk doorslaan, door stroomonderbrekers met een hogere nominale waarde. Maar als er te veel elektrische apparaten op een circuit zijn aangesloten en ze meer stroom trekken dan de stroomonderbreker toelaat, moet de stroomonderbreker springen voor jouw veiligheid. Problemen met elektrische bedrading zijn er ook, zoals het samenvoegen van te veel elektrische geleiders of het draaien en tapen van verbindingen in plaats van het gebruik van draadmoeren. 

HID-verlichting (High-Power, high-intensity discharge) die door cannabisteeltbedrijven wordt gebruikt, vormt een gevaar wanneer brandbare materialen in aanraking komen met de hete glazen lamp, waardoor glas breekt en hete brokstukken zich verspreiden. Fluorescentielampen kunnen gevaarlijk zijn als ze verkeerd zijn aangesloten, goedkoop of defect zijn, of als ze storingsgevoelige voorschakelapparaten of voedingen bevatten.

Veel faciliteiten houden zich niet aan de vereisten van de nationale elektrische code (NEC). Sommige operators vermijden zelfs het betalen van rekeningen door de elektriciteitsmeter te omzeilen. Deze praktijk is niet alleen illegaal, maar stelt de gebruiker ook bloot aan dodelijke schokken en mogelijk brandgevaar. 

Onjuiste installatiemethoden, onvoldoende huishoudelijk onderhoud, het gebruik van apparatuur die niet UL-gecertificeerd (Underswriters Laboratories) is en een gebrek aan passend onderhoud verhogen allemaal het risico op slechte verbindingen en uiteindelijk brand - zelfs in wettelijk beheerde faciliteiten. Verliezen kunnen worden voorkomen door een risicobeoordeling uit te voeren met technische experts die de gevaren kunnen identificeren en opties voor risicobeperking kunnen bieden.

Meer informatie - lees het volledige commentaarartikel en ontdek EFI Wereldwijd

Tags: Schadeclaim, EFI, EFI Global, Brand, Brandschade, Verlies, Eigendom, Schade aan eigendom, Herstel van eigendom